Genteknologi og GMO: Konkurransekraft og omdømme – seminar 4

27. august 2021 Kl. 09:00 11.00

Digitalt

Tema : Konkurransekraft og omdømme

Norsk Landbrukssamvirke inviterer til webinar om genteknologi og GMO.

Vi vil i perioden april – august 2021 arrangere totalt fire webinarer om dette temaet hvor vi tar for oss fag, samfunn og politikk på en enkel og informativ måte.

De øvrige tre er planlagt 30.april, 28.mai og 18. juni(kl.09.00 – 10.45)

Formål med seminaret

Sette NLs medlemsbedrifter godt inn i saksfeltet genteknologi parallelt med Genteknologiutvalgets arbeid med NOU om genteknologiloven

Hva lærer du?

Hvordan utviklingstrender innen genteknologi kan påvirke norsk konkurransekraft. Hvordan ulike tilnærminger til GMO i landbruket kan påvirke deres omdømme.

Hvem kan delta?

Tillitsvalgte og ansatte i Norsk Landbrukssamvirkes medlemsorganisasjoner og faglagene,samt medlemmer i GMO-nettverket og medlemmer av NCE Heidner Biocluster kan delta.

Program

Konkurransekraft og omdømme

 • 09:00

  Velkommen

  Arne Ivar Sletnes, Norsk landbrukssamvirke

 • 09:05

  Hvordan kan ulike tilnærminger til genteknologi påvirke landbrukets omdømme?

  Ole Petter Nyhaug, partner og kreativ leder i Opinion og Bodhild Fjelltveit, andre nestleder i Norges Bondelag

 • 09:30

  Genteknologi og konkurransekraft – hvordan slår handelspolitikken inn?

  Knut Berdal, fagdirektør i Landbruks- og matdepartementet

 • 09.55

  Hvordan kan utviklingstrender innen genteknologi påvirke norske matprodusenters konkurransekraft?

  Arne Gjuvsland, avlsforsker i Geno. Ellen Hovland, FoU- og innovasjonssjef i Gartnerhallen. Anne Cathrine Whist, direktør produktutvikling og forskning i TINE Produksjon

 • 10.35

  Åpen runde ledet av Sigrid Bratlie, NCE heidner Biocluster.

 • 11.00

  Slutt

BAKGRUNN FOR WEBINARENE

Flere av NL sine medlemsorganisasjoner har et behov for å gjennomgå egen GMO-policy, i lys av utviklingen som har skjedd på fagfeltet siden policyen ble vedtatt i 2005. I tillegg skjer det viktige politiske prosesser på området genteknologi som har betydning for norsk landbruk. Spesielt gjelder det arbeidet til Genteknologiutvalget, nedsatt 13. november 2020, som skal utrede spørsmål og komme med råd om genteknologi, nye teknikker og genmodifiserte organismer. Utvalget skal levere sitt bidrag, inkludert forslag om endringer i genteknologiloven, i form av en NOU innen 1. juni 2022.

Norsk Landbrukssamvirke vil derfor i perioden 2021 – 2022 gjennomføre prosjektet «Kompetansebygging om genteknologi og gjennomgang av GMO-policy».

Kunnskapsbygging er et viktig element i prosjektet

Påmelding

Seminar: genteknologi 27.08.21