Landbrukspolitikk

22. juni 2018 Kl. 08:30 16:30

Landbrukets Hus, Hollendergata 5, Oslo

Grunnleggende kurs for alle med interesse og ønske om å lære mer om landbrukspolitikk.

Foredragsholdernes plansjer/presentasjoner kan lastes ned under. Evalueringsskjema for kurset finner du her.

Nyttige lenker:

Om kurset

Kurset tar opp både generelle og dagsaktuelle landbrukspolitiske problemstillinger som den norske modellen, jordbruksforhandlingenes betydning og klimasmart landbruk.

For hvem?

Kurset er åpent for alle med interesse og ønske om å lære mer om grunnleggende landbrukspolitikk.

Pris

Kurset koster kr. 2. 200,-

Påmelding

Ta kontakt med din organisasjon og send din påmelding innen 18. juni til kurs@landbruk.no

Program

Kl. 08.30 Velkommen – kort presentasjon.
Gunn Jorunn Sørum, Norsk Landbrukssamvirke
Kl. 08.45 Samvirkets landbrukspolitiske rolle.
Ola Hedstein, Norsk Landbrukssamvirke

Kl. 09.25 Pause

Kl. 09.30 Den norske modellen, korn, kraftfôr, gras og kjøtt. Alt henger sammen med alt.
Lars Fredrik Stuve, Norske Felleskjøp

Kl. 10.15 Pause

Kl. 10.25 Lars Fredrik Stuve fortsetter

Kl. 11.00 Eiendomspolitikk, konsekvenser av endring av konsesjonslover.
Karoline A. Hustad, Norges Bondelag

Kl. 11.45 Lunsj

Kl. 12.30 Jordbruksforhandlingene – hva betyr de for landbrukets organisasjoner?
Anders Huus, Norges Bondelag
Kl. 13.00 Internasjonale forhold
Bjørn Gimming, 1. nestleder i Norges Bondelag

Kl. 13.30 Pause

Kl. 13.45 Politikk og forretning. Sammenheng, avhengighet.
Bjørn Strøm, TINE

Kl. 14.30 Pause

Kl. 14.45 Innovasjon, teknologi og klimaspørsmål
Siv Hatlen Heimdal, Norsk Landbrukssamvirke

Kl. 15.30 Pause

Kl. 15.45 Dagsaktuelle problemstillinger i samhandling regjeringen og Bondelaget
Lars Petter Bartnes, Norges Bondelag

Kl. 16. 30  Slutt for i dag