Landbrukspolitikk

03. mars 2023 Kl. 08:30 16:00

Landbrukets Hus, Hollendergata 5, Oslo

Grunnkurs i landbrukspolitikk for ansatte og tillitsvalgte i organisasjoner og faglag knytte til norsk matproduksjon. Bli med fysisk eller digitalt

Program

Fredag 3 mars 2023

 • 08:30

  Velkommen - kort presentasjon

  Gaute Lenvik, Norsk Landbrukssamvirke

 • 08:45

  Dagsaktuelle landbrukspolitiske problemstillinger

  John-Erik Skjellnes Johansen, styremedlem i Norges Bondelag

 • 09:30

  Pause

 • 09:45

  Korn og kraftfórpolitikk

  Eli Reistad, Direktør næringspolitikk og markedsregulering FKA

 • 10:15

  Samvirkets landbrukspolitiske rolle

  Gaute Lenvik, Administrerende direktør i Norsk Landbrukssamvirke

 • 10.45

  Politikk og forretning, sammenheng og avhengighet

  Bjørn Strøm, leder for Politikk og samfunnskontakt i Tine

 • 11.30

  Eiendomspolitikk

  Erlend Stabell Daling. Juridisk sjef og advokat, Norges Bondelag

 • 12.15

  Lunsj

 • 13.00

  Internasjonale rammebetingelser

  Hildegunn Gjengedal, seniorrådgiver Norges Bondelag

 • 13.45

  Pause

 • 14:00

  Jordbruksforhandlingene - hva betyr de for landbrukets organisasjoner?

  Simen Solbakken, Ass. Næringspoltisk sjef, Norges Bondelag

 • 14.45

  Pause

 • 15:00

  Klimautfordringene i landbruket - hva gjør vi ?

  Johanne Sæter Houge , daglig leder Landbrukets klimaselskap SA.

 • 15:30

  Bærekraftsstrategi

  Cecilie Hultmann , Leder for bærekraft i Nortura

 • 16:00

  Slutt

Påmelding
Kurset er nå desverre fulltegnet. Vil du stå på venteliste kan du sende mail til Astri.liland@landbruk.no

Om kurset

Kurset tar opp både generelle og dagsaktuelle problemstillinger knyttet til norsk landbrukspolitikk og den norske landbruksmodellen.

For hvem?

Kurset er åpent for alle med interesse og ønske om å lære mer om landbrukspolitikk på et grunnleggende nivå.

Pris

Kurset koster kr.300,-.