Landbrukspolitikk

22. februar 2018 Kl. 08:30 16:30

Landbrukets Hus, Hollendergata 5, Oslo

Grunnleggende kurs for alle med interesse og ønske om å lære mer om landbrukspolitikk.

Om kurset

Kurset tar opp både generelle og dagsaktuelle landbrukspolitiske problemstillinger som den norske modellen, jordbruksforhandlingenes betydning og klimasmart landbruk.

For hvem?

Åpent for alle med interesse og ønske om å lære mer om grunnleggende landbrukspolitikk.

Pris

Kurset koster kr.2.200,-

Påmelding

Påmelding innen 12.februar til kurs@landbruk.no

Program

Kl. 08.30 Velkommen – kort presentasjon

Kl. 08.45 Dagsaktuelle problemstillinger i samhandling regjeringen og Bondelaget
v/Lars Petter Bartnes, Norges Bondelag

Kl. 09.25 Pause

Kl. 09.30 Den norske modellen, korn, kraftfôr, gras og kjøtt. Alt henger sammen med alt.
v/Lars Fredrik Stuve, Norske Felleskjøp

Kl. 10.15 Pause.

Kl. 10.30 Lars Petter Stuve fortsetter

Kl. 11.00 Jordbruksforhandlingene – hva betyr de for landbrukets organisasjoner?
v/Ann Merete Furuberg, Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Kl. 11.45 Lunsj

Kl. 12.30 Eiendomspolitikk, konsekvenser i endring av konsesjonslover
v/Karoline A. Hustad, Norges Bondelag

Kl. 13.00 Klimautfordringene i landbruket – en status på hva vi gjør sammen
v/Tony Barman, prosjektleder Klimasmart Landbruk

Kl. 13.30 Pause

Kl. 13.45 Politikk og forretning. Sammenheng, avhengighet.
v/Bjørn Strøm, TINE

Kl. 14.30 Pause

Kl. 14.45 Internasjonale avtaler
v/Bjørn Gimming, Norges Bondelag

Kl. 15.30 Pause

Kl. 15.45 Samvirkets landbrukspolitiske rolle
v/Ola Hedstein, Norsk Landbrukssamvirke

Kl. 16. 30  Slutt for i dag