Matmarkeder og politikk – kort studie ved NMBU.

02. juni 16. juni 2021 Kl. 09:00 12:00

NMBU digitalt

Trenger du mer innsikt i økonomiske og politiske faktorer som påvirker matvaremarkedet gjennom hele verdikjeden? Dette kurset gir en innføring i systemene, analyserer påvirkningsfaktorer og vurderer fremtidsperspektiver. NB! Undervisningen vil kunne skje på engelsk, men alle innleveringer og eksamen kan besvares på norsk.

Innhold

  • Verdikjeder i matmarkedet: Ulike horisontale og vertikale strukturer, ulike eierskap (samvirke, annet), makt og konkurranse, vertikal koordinering og integrasjon; strategisk posisjonering og konkurransefordeler i matindustrien.
  • Matsektoren som næringsmiljø: Skalafordeler og samspilleffekter (klyngeeffekter) i matsektoren, marint og jordbruksbasert, innovasjon og innovasjonssystemer. Utviklingen i norsk matsektor, status og utviklingstrekk i lys av internasjonal matvareøkonomi.
  • Matsektorpolitikk: Samfunnsøkonomisk verdiskaping og konkurranseevne, argumenter for offentlig regulering; Mattrygghet, matvaresikkerhet, handelspolitikk og intellektuelle rettigheter.

Læringsutbytte

Studentene kjenner analyseverktøy for struktur, konkurranseforhold og reguleringer i verdikjedene for matvarer, har innsikt i sentral virkemidler for regulering av norsk matsektor (importvern, konkurransepolitikk, markedsordninger), og kan drøfte strategisk posisjonering (markedssegmenter, produktutvikling, merkevarebygging, forretningssystem mm.), og reguleringsbehov i matvaresektoren.

Læringsaktiviteter

Forelesninger, gjesteforelesninger, klassediskusjoner, individuelle litteraturstudier og frivillig kollokviearbeid.  Forelesningene vil bli tatt opp og lagt i læringsplattformen Canvas, så de kan ses når det passer den enkelte.
NB! Undervisningen vil kunne skje på engelsk, men alle innleveringer og eksamen kan besvares på norsk.

Læringsstøtte

Aktiv deltagelse under forelesningene kan antas å ha vesentlig betydning for læringsutbytte. Det samme har selvstendig arbeid med eksempler på mulige eksamensoppgaver, i tillegg til arbeid med oppgitt pensum.

Pensum

Pensumoversikt blir tilgjengelig på læringsplattformen Canvas innen kursstart.

Målgruppe

Kurset er i utgangspunktet et ordinært studentkurs ved Handelshøyskolen NMBU, som vi denne gangen har valgt å åpne også for andre målgrupper. Kurset kan være aktuelt for ansatte i samvirkesektoren, dagligvaresektor, private sammenslutninger av matprodusenter, landbruksforvaltningen, bønder, tillitsvalgte.

Forutsatte forkunnskaper

Grunnleggende kunnskap i mikroøkonomi

Anbefalte forkunnskaper

Noe kjennskap til landbrukspolitikk

Normert arbeidsmengde

125 timer total arbeidsbelastning

Opptakskrav

Generell studiekompetanse. Mangler du generell studiekompetanse kan du søke om opptak på grunnlag av din realkompetanse. Ferdig utfylt realkompetansesøknad må lastes opp ved påmelding.

Undervisningstid

Ni samlinger hver på tre timer.
Det vil bli gjort opptak av alle forelesninger slik at de kan ses når det passer den enkelte.

Eksamen

Kurset avsluttes med en 3-timers digital skriftlig eksamen i henhold til NMBUs regler.

søknad og mer informasjon via lenke :

 

https://www.nmbu.no/studier/evu/kurs/node/42777