Medlemsmøte

25. januar 2019 Kl. 10:00 14:30

Landbrukets Hus, Hollendergata 5 - Møterom Låven, Oslo

Medlemsmøte for medlemsorganisasjoner og samarbeidende organisasjoner ved styreleder og daglig leder.

Det inviteres med dette til medlemsmøte i Norsk Landbrukssamvirke. Det serveres kaffe fra kl 9.30, og lunsj i kantina fra 12.15-13.00. Møtet er planlagt avsluttet kl 14.30.

Temaet for møtet er internasjonal handelspolitikk og konsekvenser for jordbruket og landbrukssamvirkene. Med utgangspunkt i innledningene inviteres medlemmene til å drøfte de handelspolitiske utviklingstrekkene og utveksle synspunkter om konsekvenser for arbeidet i organisasjonene og NL.

Medlemsmøte Norsk Landbrukssamvirke 2019

Program

 • 09:30

  Kaffe og registrering

 • Framtidsutsiktene for WTO og det multilaterale handelspolitiske samarbeidet

  Statssekretær Marianne Hagen, Utenriksdepartementet

 • Frihandelsavtaler og norsk landbruk – MERCOSUR neste?

  Prosjektleder Torbjørn Tufte og prosjektleder Astrid Een Thuen, AgriAnalyse

 • Utviklingen i internasjonal handelspolitikk – konsekvenser og mulighetsrom

  Fagsjef Arne Ivar Sletnes, Norsk Landbrukssamvirke

 • Diskusjon

 • 14:30

  Møteslutt