Økonomi i styrerommet

26. november 2019 Kl. 08:30 16:00

Landbrukets Hus, Hollendergata 5, Oslo

For styremedlemmer, kontrollkomitémedlemmer og medlemmer i revisjonsutvalg.

Pris

Pris : kr 3000,-. Deltar du også på styrekurs om ny teknologi den 3.desember er totalpris kr. 5000,-.

Påmelding

Send din påmelding til kurs@landbruk.no innen 15.november 2019.

Kursleder: Thore Kleppen, KPMG.

  1. Finans – hvordan ser den finansielle verden ut i dag – hva kan vi forvente fremover med tanke på rente, oljepriser, politisk retning som kan påvirke vår organisasjon vesentlig?
  2. Trender og utviklingstrekk i økonomistyringen ved Jan Ludvig Andreassen, sjefsøkonom i Eikagruppen
  3. Styrets og revisjonsutvalget rolle og ansvar i økonomistyring og regnskapsavleggelse
  4. Strategi og strategiprosesser og økonomiske langtidsplaner
  5. Hva er forsvarlig risikostyring og internkontroll i denne forbindelse
  6. Risikostyring ved investeringer og oppkjøp.
  7. Oppfølging av økonomirapporter presentert i styret, herunder vurdering av handling ved avvik – når er det tid for styret å gripe inn?
    1. Bruk av case.
  8. Oppfølging av styrevedtak.

Har du spørsmål knyttet til kurset så ta kontakt med Astri.liland@landbruk.no