Optimal styresammensetning i samvirkeforetak?

19. september 2019 Kl. 15:00 18:00

Thon Hotel Slottsparken, Wergelandsveien 5, Oslo

Medlemsseminar i regi av Samvirkesenteret.

Raske endringer i markeds- og konkurranseforhold, nye forbrukertrender, samt krav om
miljøhensyn og samfunnsansvar påvirker styring og ledelse også i samvirkeforetak om de skal
møte medlemmenes, kundenes og myndighetenes krav.

Hvilken kompetanse og erfaring trenger styrene i samvirkeforetak? Tradisjonelt har tillitsvalgte
vært rekruttert kun fra medlemmene. Er dette tilstrekkelig i dag, eller hva kan eksterne
styremedlemmer tilføre? Hvilke fordeler og ulemper gir i så fall en slik løsning?

I seminaret møter vi representanter for tre samvirkeforetak, fra vidt forskjellige sektorer, som
har inkludert eksterne i styret. Hva var begrunnelsen for å gjøre det? Hvilke erfaringer har de
gjort når det gjelder fordeler og ulemper, og hvilke råd kan de gi til foretak som vurderer å ta
inn eksterne styremedlemmer?

Innledninger ved:

  • Ingeborg Flønes, Adm. direktør i Hoff SA
  • Tor Berntsen, Adm. direktør i Kredinor SA
  • Per-Jørgen Melnes, daglig leder i Transport-Formidlingen SA

Spørsmål og kommentarer etter det enkelte innlegg.

Praktisk informasjon:

Enkel servering fra kl. 14:30. Programmet starter kl. 15:00.

Deltakeravgift: Kr 950.

Ved forfall uten å ha gitt beskjed faktureres full deltakeravgift.

Påmelding innen fredag 13. september til mw@samvirke.org

Seminaret arrangeres av Samvirkesenteret.