Politikk og omdømme

30. januar 31. januar 2018 Kl. 10:00 16:00

Landbrukets Hus, Hollendergata 5, Oslo

Her finner du materiell for nedlasting og evalueringsskjema etter kurset i politikk og omdømme, 30.-31.januar 2018.

Agenda

Dag 1: Politikk og omdømme

Kl. 10.00 Velkommen ved Astri Liland, Norsk Landbrukssamvirke. Presentasjon av programmet og forventninger til deltakerne.

Kl. 10.15 Fagforeningens rolle i norsk matproduksjon
v/Jan Egil Pedersen, forbundsleder i NNN

Kl. 11.15 Bransjens omdømme, påvirker den vår plass i det politiske bildet?
v/Hans Geelmuyden, ledende seniorpartner i Geelmyuden Kiese

Kl.12.15 Lunsj

Kl. 13.00 Betydningen av politisk påvirkning i landbruket og trusler og muligheter rundt oss.
v/Kjell Rakkenes – næringspolitisk direktør i Nortura

Kl. 14.00 Norsk konkurransepolitikk
v/Konkurransedirektør Lars Sørgard fra Konkurransetilsynet

Kl. 15.00 EUs syn på norsk handelspolitikk
v/Kjetil Tysdal, Landbruksråd, Norges delegasjon til EU

Kl. 16.00 Matvarenes plass i internasjonale handelsavtaler. Mercosurs største eksport er landbruksvarer.
v/Magnar Sundfør, fagdirektør i LMD

Kl. 17.00 Klimapolitikk
v/Solrun Figenschau Skjellum, seksjonsleder, seksjon for klimakunnskap i Miljødirektoratet

Kl. 18.00 Pause før middag
Kl. 19.00 Felles middag

Dag 2: Norsk landbrukspolitikk i lys av handels-, konkurranse- og klimapolitikk

Kl. 08.30 Status etter gårsdagen
Refleksjon i salen – ledet av Arne Ivar Sletnes, fagsjef internasjonale avtaler i Norsk Landbrukssamvirke

Kl. 09.00 Politiske prosesser
v/Tonje Brenna, gruppeleder for Akershus Arbeiderparti

Kl. 10.00 Landbrukspolitikk, sett fra Norges Bondelag
v/Lars Petter Bartnes, leder av Norges Bondelag

Kl. 11.15 Næringspolitikk
v/Geir Pollestad, leder av næringskomiteen

Kl.12.15 Lunsj

Kl. 13.00 Kommunepolitikk – med fokus på distriktspolitikk
v/Sølve Monica Steffensen, ekspedisjonssjef i Kommunalavdelingen, Kommunal og moderniseringsdepartementet

Kl. 14.00 Landbrukspolitikk sett fra Landbruks- og matdepartementet
v/Leif Forsell, departementsråd i Landbruks- og matdepartementet

Kl. 15.00 Amerikansk politikk i dag
v/Lisbeth Aalberg, politisk analytiker fra USAs ambassade i Oslo

Kl. 16.00 Slutt

Om kurset

Et styre i et landbrukssamvirke må kjenne godt til norsk landbrukspolitikk og de må evne til å omforme det til næringspolitikk. De må forstå samfunnsansvar og nødvendigheten av politikk i samvirke. Dette fordypningskurset vil hjelpe deg å få oversikt over det store politiske bildet, både nasjonalt og internasjonalt, og hvilken rolle landbrukssamvirkene kan spille i norsk næringspolitikk.

For hvem?

Topptillitsvalgte i landbruksorganisasjoner.

Pris

Kurset koster kr. 8 000,-

Påmelding

Innen 2. januar til: kurs@landbruk.no

Spørsmål?

Kontakt kursansvarlig Astri Liland, Norsk Landbrukssamvirke. Mobil: 95801931, e-post: astri.liland@landbruk.no