Likebehandling i samvirkeforetak

02. november 2022 Kl. 10:00 11:30

Vi har gleden av å invitere til en webinarserie hvor vi får presentert samvirkeanbefalinger fra advokat Tore Fjørtoft.

Samvirkeloven slår fast at et samvirkeforetak skal behandle alle medlemmer likt, og at forskjellsbehandling krever saklig grunn. Hva betyr dette i praksis? Hva er likebehandling, og hva kan saklig grunn til forskjellsbehandling være?

Samvirkeekspert Tore Fjørtoft gir i dette webinaret en oversikt over hva likebehandlingsprinsippet i samvirkelovens § 17 innebærer, og eksempler på hva som skal til for at det kan fravikes.

Samvirkeloven finner du her: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2007-06-29-81

Tore Fjørtoft er advokat og partner i advokatfirmaet Schjødt. Tore har en juridisk doktorgrad i samvirkerett og regnes som landets fremste ekspert på området. Han har i en årrekke forelest i selskapsrett ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Hans kompetanse spenner over store deler av det forretningsjuridiske området, og tillegg har han en generell forvaltningsrettslig kompetanse.

Seminaret er åpent for alle. Seminaret er gratis.

Det blir gjort opptak av webinaret som blir tilgjengelig på nettside landbruk.no i etterkant.

Påmelding via kurs@landbruk.no
Spørsmål vedrørende seminaret kan sendes kristin.hoff@landbruk.no