Vedtekter i samvirkeforetak

19. oktober 2022 Kl. 10:00 11:30

Vi har gleden av å invitere til en webinarserie om samvirke med advokat Tore Fjørtoft.

Vedtektene setter mål og rammer for samvirkeforetakenes virksomhet. Hva sier samvirkeloven om hva vedtekter må inneholde, hva kan selskapene selv bestemme, og hvordan bør man gå frem når man lager og endrer vedtekter?

Samvirkeekspert Tore Fjørtoft gir i dette webinaret en presentasjon av vedtektene som styringsverktøy i samvirkeforetak, og betydningen av god vedtektsregulering. Han viser hva som må reguleres i vedtektene, hvor man har valgfrihet samt viktige ting å huske på i vedtektsprosesser. Videre drøfter Fjørtoft hva medlemsdemokrati innebærer, og hvordan vedtektene kan utformes for å ivareta medlemsdemokratiet.

Samvirkeloven finner du her, og eksempler på vedtekter i samvirkeselskaper finner du her :

https://www.felleskjopet.no/globalassets/medlem/vedtekter/vedtekter-fka-vedtatt-paa-aarsmoetet-2022.pdf

https://medlem.nortura.no/organisasjon/medlem-i-nortura/vedtekter/

 

Tore Fjørtoft er advokat og partner i advokatfirmaet Schjødt. Tore har en juridisk doktorgrad i samvirkerett og regnes som landets fremste ekspert på området. Han har i en årrekke forelest i (Felleskjøpet, Nortura, Tine).selskapsrett ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Hans kompetanse spenner over store deler av det forretningsjuridiske området, og i tillegg har han en generell forvaltningsrettslig kompetanse.

Seminaret er åpent for alle. Seminaret er gratis.

Det blir gjort opptak av webinaret som blir tilgjengelig på nettside landbruk.no i etterkant.

Påmelding via kurs@landbruk.no
Spørsmål vedrørende seminaret kan sendes kristin.hoff@landbruk.no