Hvordan drive et samvirkeforetak på en god måte? En presentasjon av Samvirkeanbefalingen

23. november 2022 Kl. 10:00 11:30

Vi har gleden av å invitere til en webinarserie hvor vi får presentert nye samvirkeanbefalinger fra advokat Tore Fjørtoft.

Høsten 2021 startet styret i Samvirkene en drøfting om hvordan man kan forbedre medlemsstyring og foretaksledelse i samvirkeforetak. Som en oppfølging ble advokat og partner Tore Fjørtoft i advokatfirmaet Schjødt gitt oppdraget om å lage en anbefaling om medlemsstyring og foretaksledelse i samvirkeforetak. Arbeidet resulterte i den såkalte Samvirkeanbefalingen. Samvirkeanbefalingen bygger på Samvirkeloven, og redegjør for rollefordelingen mellom årsmøtet, styret og daglig leder utover det som følger av lovgivningen.

Samvirkeanbefalingen finner du her ( kommer)

 

Tore Fjørtoft er advokat og partner i advokatfirmaet Schjødt. Tore har en juridisk doktorgrad i samvirkerett og regnes som landets fremste ekspert på området. Han har i en årrekkeforelest i selskapsrett ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Hans kompetanse spenner over store deler av det forretnings-juridiske området, og i tillegg har han en generell forvaltningsrettslig kompetanse.

Seminaret er åpent for alle. Seminaret er gratis.

Det blir gjort opptak av webinaret som blir tilgjengelig på nettside landbruk.no i etterkant.

Påmelding via kurs@landbruk.no
Spørsmål vedrørende seminaret kan sendes kristin.hoff@landbruk.no