Seminar: Farm to Fork Hvordan kan EU-strategien påvirke norsk landbruk?

06. november 2020 Kl. 12:00 14:00

Oslo | Digitalt

I vår la Europakommisjonen frem sin nye strategi for bærekraftige matsystemer, «Farm to Fork». Hva består den nye strategien av og hvordan vil den påvirke norsk landbruk?

6. november inviterer Norsk landbrukssamvirke tillitsvalgte og ansatte i samvirkene og faglagene til seminar for å belyse spørsmålene ovenfor ved hjelp fra blant annet departementsråden i landbruks- og matdepartementet.

Seminaret arrangeres på Landbrukets Hus, men på grunn av smittesituasjonen i Oslo legger vi opp til at deltakelsen vil være digital.

Seminaret er gratis. Se mer info og påmelding helt nederst på siden.

Formål med seminaret

Formålet med seminaret er å øke kompetansen på EUs nye strategi for bærekraftige matsystemer og hva det kan bety for landbrukssamvirkene.

Hva lærer du?

Du vil lære om EUs nye strategi Farm to Fork, hva EU vil oppnå, hvordan de skal oppnå strategien og hvordan den kan påvirke norsk landbruk og landbrukssamvirkene.

Hvem kan delta?

Tillitsvalgte og ansatte i Norsk Landbrukssamvirkes medlemsorganisasjoner og faglagene.

PROGRAM

12.00 Velkommen

Anne Jødahl Skuterud, styreleder i Norsk Landbrukssamvirke

12.05 Hva er Farm to Fork?

Arne Ivar Sletnes, fagsjef for internasjonale spørsmål i Norsk Landbrukssamvirke

12.20 Hvilken betydning vil Farm to Fork få for norsk jordbruks- og matpolitikk?

Anne Mari Glosli, Departementsråd i Landbruks- og matdepartementet

12.35 – 12.40 PAUSE

12.40 Hvilke konsekvenser kan Farm to Fork få for de norske landbruksorganisasjonenes arbeid med bærekraft?

 • Gunnar Hovland, konsernsjef i TINE
 • Cecilie Hultmann, leder for bærekraft i Nortura
 • André Monsrud, utviklingssjef for grønn konkurransekraft i Felleskjøpet Agri
 • Elisabeth Morthen, administrerende direktør i Gartnerhallen
 • Bjørn Gimming, nestleder i Norges Bondelag

13.40 Innspill fra «salen»

Hvilke felles utfordringer skaper Farm to Fork for landbruksorganisasjonene?

14.00 Slutt

Påmelding

Seminar: Farm to Fork

Bakgrunnsinfo om Farm to Fork

Matstrategien er en ambisøs plan som skal bidra til å

 • Sikre matforsyning og -beredskap
 • øke biologisk mangfold
 • redusere miljø- og klimaavtrykket til EUs matsystemer
 • beskytte innbyggernes helse
 • sikre verdiskaping hos næringsaktørene
 • innfri FNs bærekraftmål

Strategien omfatter hele verdikjeden, og inkluderer produksjon, videreforedling, transport, distribusjon og konsum.

Verdiskaping og arbeidsplasser er en av drivkreftene bak satsingen. Europakommisjonen legger opp til at gjenreisingen av økonomien etter koronapandemien skal kobles til en grønn omstilling, og at konkurransekraften i matindustrien skal styrkes gjennom å bli best i verden på bærekraft.

Bonde- og samvirkeorganisasjonene er kritiske til mange av forslagene. De påpeker at ambisjonene og nye og strenge regler vil øke kostnadene deres og redusere produksjonen, og frykter konkurranseulemper sammenlignet med utenlandske produsenter.

Vi i Norge bør følge godt med på utviklingen av politikken i EU på disse områdene fordi

 • Politikere i Norge har en tendens til å skue over til våre europeiske naboer når ny miljøpolitikk skal utformes i landet vårt.
 • EU-regler for bærekraftmerking av næringsmidler kan bli definert som EØS-relevante. Dersom EU vedtar slike regler kan det derfor få direkte konsekvenser for norsk regelverk på området.
 • Politikken i EU vil også ha innvirkning på handelen mellom Norge og våre naboland. EU-bedrifter er de største konkurrentene til matindustrien i Norge.

Les mer om Farm to Fork

Eller, lytt til podcast: