Seminar for ordførere

28. oktober 2022 Kl. 10:00 15.00

Landbrukets Hus, Hollendergata 5 i Oslo eller digitalt (Teams )

Seminar for ordførere i Norsk Landbrukssamvirkes medlemsorganisasjoner og faglagene.

Velkommen til seminar for ordførere i landbrukssamvirkets medlemsorganisasjoner og faglag. Både erfarne og nye ordførere er velkommen.
Vi vil ta en status rundt oppgave og ansvar som ordfører.
Vi vil diskutere riktig tidsbruk og grensegang opp mot andre kontrollorgan i samvirkene og faglag.
Nils Bjørke blir med oss med både innspill fra presidentskapet i Stortinget og fra sin tid som styreleder for Norges Bondelag.

Har du innspill til seminaret så ta gjerne kontakt med Astri Liland på 95801931 eller mail astri.liland@landbruk.no.

Påmelding sendes på mailadresse kurs@landbruk.no eller til Astri Liland
Påmeldingsfrist 25. oktober

Pris pr deltager : kr.300,-.