Kunnskapsbygging om genteknologi og GMO – seminar 1

30. april 2021 Kl. 09:00 10.45

Digitalt

Seminar 1. Hva er gen-redigering, hva skjer på forskningsfronten og kommersielt, og hva er mulighetsrommet?

Norsk Landbrukssamvirke inviterer til webinar om genteknologi og GMO.
Vi vil i perioden april – august 2021 arrangere totalt fire webinarer om dette temaet hvor vi tar for oss fag, samfunn og politikk på en enkel og informativ måte.
De øvrige tre er planlagt 28. mai, 18. juni, og 27. august (kl. 09.00 – 10.45)

Formål med seminaret

Sette NLs medlemsbedrifter godt inn i saksfeltet genteknologi parallelt med Genteknologiutvalgets arbeid med NOU om genteknologiloven

Hva lærer du?

Hva gen-redigering er, hva som skjer på forskningsfronten og kommersielt, og hvilke muligheter som gen-redigering gir.

Hvem kan delta?

Tillitsvalgte og ansatte i Norsk Landbrukssamvirkes medlemsorganisasjoner og faglagene, samt medlemmer i GMO-nettverket og medlemmer av NCE Heidner Biocluster kan delta.

Program

Fredag 30. april

 • 09.00

  Velkommen!

  Arne Ivar Sletnes , Norsk Landbrukssamvirke

 • 09.05

  Hva er genredigering?

  Sigrid Bratlie , NCE Heidner Biocluster

 • 09.45

  Pause

 • 09.55

  Hva skjer på forskningsfronten og kommersielt, og hva er mulighetsrommet?

  Molekylærforedler Susanne Windju fra Graminor og Fousjef Eli Grindflek fra Norsvin

 • 10.30

  Mulighetsrommet fortsetter ..

  Sigrid Bratlie , NCE Heidner Biocluster

 • 10.45

  Slutt

BAKGRUNN FOR WEBINARENE

Flere av NL sine medlemsorganisasjoner har et behov for å gjennomgå egen GMO-policy, i lys av utviklingen som har skjedd på fagfeltet siden policyen ble vedtatt i 2005. I tillegg skjer det viktige politiske prosesser på området genteknologi som har betydning for norsk landbruk. Spesielt gjelder det arbeidet til Genteknologiutvalget, nedsatt 13. november 2020, som skal utrede spørsmål og komme med råd om genteknologi, nye teknikker og genmodifiserte organismer. Utvalget skal levere sitt bidrag, inkludert forslag om endringer i genteknologiloven, i form av en NOU innen 1. juni 2022.

Norsk Landbrukssamvirke vil derfor i perioden 2021 – 2022 gjennomføre prosjektet «Kompetansebygging om genteknologi og gjennomgang av GMO-policy».

Kunnskapsbygging er et viktig element i prosjektet.

Se videoen under hvor Sigrid Bratlie forklarer kort «Hva er egentlig genredigering?»

 

Påmelding

Seminar: genteknologi 30.04