Styrekurs i samarbeid med BI

08. februar 29. mars 2023 Kl. 09:00 17:00

BI Nydalen, BI Trondheim og Landbrukets hus Oslo

Kurs i styrearbeid, i regi av BI og Norsk Landbrukssamvirke. Åpent for alle ansatte og tillitsvalgte knyttet til norsk matproduksjon og matindustri.

Datoer for samlinger:
8. og 9. februar, BI Oslo (09:00 – 17:00)
10. februar, Landbrukets Hus Oslo (09:00 – 15:00)
28. februar, Digital samling (14:00 – 16:00)
28. og 29. mars, BI Trondheim (09:00 – 17:00)
11. april, Digital samling (14:00 – 16:00)

Påmelding til kurset: https://www.bi.no/kampanje/executive/styrekompetansefor-landbrukets-virksomheter-og-organisasjoner/

Ta gjerne kontakt med Astri Liland for spørsmål: astri.liland@landbruk.no


Innhold:

1. Styremedlemmene skal forstå rollen som styremedlem, hva som forventes av forberedelser
2. Perspektiver på styret: styrefunksjonen, styreledelse og styrets arbeid
3. Styrets oppgaver sett fra eiernes, virksomhetens og samfunnets side
4. Rollefordelingen i styret
5. Styret og situasjonsbestemte forhold (endring, omstilling, kriser, konflikter)
6. Selskapslovgivning: forskrifter, vedtekter og standarder
7. Rekruttering av styre og daglig leder
Styrets ansvar for utvikling av virksomhetens overordnede styringsverktøy

Læringsutbytte

Emnet er rettet mot tillitsvalgte i landbrukets organisasjoner. Deltakerne skal tilegne seg generell styrekompetanse, både av AS og SA, forstå rollen som styremedlem og hvilket ansvar og forpliktelser styret har overfor virksomhetens ulike interessenter, utvikle metoder for samspillet mellom daglig leder og styret, metoder for godt arbeid i styrerommet samt kunne gjennomføre en strategiprosess.

NL vil ha ansvar for fysisk samling 10. februar med samvirke som tema.

Læringsaktiviteter
Forelesninger, gjesteforelesninger, øvinger, presentasjoner, diskusjoner og innleveringsoppgaver.

Læringsstøtte

PowerPoint-presentasjoner som støtte til forelesningene. Veiledning i arbeidet med innleveringsoppgaver.

Pensum – obligatorisk
Styrearbeid, styreutvikling, styreledelse (Frode Solberg, 2021)
Selskapsrett (Tore Bråthen, 7. utg. 2022)

Pensum – anbefalt
Økonomiforståelse for ledere og styremedlemmer (Terje Berg, 2019)
Ledelse i små og mellomstore virksomheter (Morten Erichsen; Frode Solberg; Trond Stiklestad , 2022)
Den digitale styreverden (Tarjei Alvær Heggernes, 2022)
Styreansvar i praksis (Andrea Dahlum, 2021)

Pris
Kr. 18.700,-

Eksamen
Skriftlig eksamen: frivillig

Studiepoeng
7,5