Styrekurs i samarbeid med BI

08. februar 24. april 2023 Kl. 09:00 17:00

BI Nydalen, BI Trondheim og Landbrukets hus Oslo

Kurs i styrearbeid, i regi av BI og Norsk Landbrukssamvirke. Åpent for alle ansatte og tillitsvalgte knyttet til norsk matproduksjon og matindustri. Ved ledige plasser vil kurset også være åpent for andre å melde seg på.

8. og 9. februar, BI Oslo (09:00 – 17:00)
10. februar, Landbrukets Hus Oslo (09:00 – 15:00)
28. februar, Digital samling (14:00 – 16:00)
28. og 29. mars, BI Trondheim (09:00 – 17:00)
11. april, Digital samling (14:00 – 16:00)

Les mer om kurset: https://www.bi.no/kampanje/executive/styrekompetansefor-landbrukets-virksomheter-og-organisasjoner/

Ta gjerne kontakt med Maren M. Heggland for spørsmål: maren.heggland@landbruk.no

Læringsutbytte
Emnet er rettet mot tillitsvalgte i landbrukets organisasjoner. Deltakerne skal tilegne seg generell styrekompetanse, både av AS og SA, forstå rollen som styremedlem og hvilket ansvar og forpliktelser styret har overfor virksomhetens ulike interessenter, utvikle metoder for samspillet mellom daglig leder og styret, metoder for godt arbeid i styrerommet samt kunne gjennomføre en strategiprosess.

NL vil ha ansvar for fysisk samling 10. februar med samvirke som tema.

Læringsaktiviteter
Forelesninger, gjesteforelesninger, øvinger, presentasjoner, diskusjoner og innleveringsoppgaver.

Læringsstøtte

PowerPoint-presentasjoner som støtte til forelesningene. Veiledning i arbeidet med innleveringsoppgaver.

Pensum – obligatorisk
Styrearbeid, styreutvikling, styreledelse (Frode Solberg, 2021)
Selskapsrett (Tore Bråthen, 7. utg. 2022)

Pensum – anbefalt
Økonomiforståelse for ledere og styremedlemmer (Terje Berg, 2019)
Ledelse i små og mellomstore virksomheter (Morten Erichsen; Frode Solberg; Trond Stiklestad , 2022)
Den digitale styreverden (Tarjei Alvær Heggernes, 2022)
Styreansvar i praksis (Andrea Dahlum, 2021)

Pris
Kr. 18.700,-

Eksamen
Skriftlig eksamen (prosjektoppgave): frivillig

Studiepoeng
7,5

Norsk Landbrukssamvirke, kursdag 10. februar

Med fokus på samvirke

 • 08:30

  Oppsummering 2 dager på BI, forberedelser til prosjektoppgave

  Astri Liland , Fagsjef Landbruk Arena

 • 10:00

  Utfordringer fremover knyttet til konkurransen i dagligvaremarkedet og samvirkenes mulighet.

  Per Ingvar Olsen , Professor, Institutt for strategi og entreprenørskap

 • 12:00

  Lunsj

 • 13:00

  Medlemsstyring og foretaksledelse i samvirkeforetak

  Tore Fjørtoft , Partner, PhD

 • 15:00

  Forventinger, oppsummering og eventuelle avklaringer

  Gaute Lenvik , Administrerende direktør

 • 15:30

  Slutt