Styrekurs i samarbeid med BI

14. november 18. januar 2023 Kl. 09:00 15:30

BI Nydalen, BI Trondheim og NL Landbrukets hus, Oslo

Kurs i styrearbeid, i regi av BI og Norsk Landbrukssamvirke. Åpent for alle ansatt og tillitsvalgte knyttet til norsk matproduksjon og matindustri.

Datoer for fysiske samlinger:
Samling 1 : 14.-15. november, pluss 16. november hos NL.
Samling 2: 17.-18. januar 2023

2 digitale samlinger kommer i tillegg, samt noen digitale innspillinger.

Påmelding til kurset: https://www.bi.no/kampanje/executive/styrekompetansefor-landbrukets-virksomheter-og-organisasjoner/

Ta gjerne kontakt med Astri Liland for spørsmål: astri.liland@landbruk.no


Innhold:

1. Styremedlemmene skal forstå rollen som styremedlem, hva som forventes av forberedelser
2. Perspektiver på styret: styrefunksjonen, styreledelse og styrets arbeid
3. Styrets oppgaver sett fra eiernes, virksomhetens og samfunnets side
4. Rollefordelingen i styret
5. Styret og situasjonsbestemte forhold (endring, omstilling, kriser, konflikter)
6. Selskapslovgivning: forskrifter, vedtekter og standarder
7. Rekruttering av styre og daglig leder
Styrets ansvar for utvikling av virksomhetens overordnede styringsverktøy

Læringsutbytte

Emnet er rettet mot tillitsvalgte i landbrukets organisasjoner. Deltakerne skal tilegne seg generell styrekompetanse, både av AS og SA, forstå rollen som styremedlem og hvilket ansvar og forpliktelser styret har overfor virksomhetens ulike interessenter, utvikle metoder for samspillet mellom daglig leder og styret, metoder for godt arbeid i styrerommet samt kunne gjennomføre en strategiprosess.

NL vil ha ansvar for fysisk samling 16. november med samvirke som tema.

Læringsaktiviteter
Forelesninger, gjesteforelesninger, øvinger, presentasjoner, diskusjoner og innleveringsoppgaver.

Læringsstøtte

PowerPoint-presentasjoner som støtte til forelesningene. Veiledning i arbeidet med innleveringsoppgaver.

Pensum
Solberg, Frode 2021: Styrearbeid – styreutvikling – styreledelse. Fagbokforlaget.
Bråthen, Tore 2017 Selskapsrett 6 utg.
Artikler, lovgivning mv.

Pris

Kr. 18.700,-

Eksamen
Skriftlig eksamen: frivillig

Studiepoeng
7,5