Styrekurs om arbeidsform, styrende dokumenter og utfordringer teknologi gir oss.

11. november 2020 Kl. 10:00 16:00

Landbrukets Hus, Hollendergata 5, Oslo

Styrekurs for styremedlemmer og for deg som har verv i revisjonsutvalg og kontrollkomiteer.

Om kurset

Kurset tar for seg aktuelle problemstillinger som et styre møter. Det blir innlegg om aktuelle temaer og diskusjoner.

Hvem kan delta

Dette kurset er for deg som er valgt til styremedlem, til revisjonsutvalg eller kontrollkomiteer.

Pris

Kurset koster 3000 kr

Innhold

11. november 2020

  • Kriseplanlegging – hva og hvordan fungerte den under Korona?

  • Cyber og teknologirisiko – inkludert eierskap til informasjon

  • Internrevisjon – hvordan bør den organiseres, hvordan skal vi bruke ressursene og hva bør vi forvente å få tilbake

  • Økonomidirektørens forventninger til revisjons- og kontrollutvalget Dynamic risk assessment – en praktisk gjennomgang.

  • Arbeidsform og styrende dokumenter

    Thore Kleppen, KPMG - les mer på : https://www.landbrukarena.no/foredragsholder/thore-kleppen/

  • Bruk av teknologi i styring og kontroll – inkl PowerBI og Celonis.

Påmelding styrekurs 11. november 2020