Styrekurs for styrer, revisjonsutvalg og kontrollkomitéer

19. november 2020 Kl. 10:00 16:00

Landbrukets Hus, Hollendergata 5, Oslo

Kurset samler medlemmer av revisjonsutvalg sammen med ordinære styremedlemmer og medlemmer av kontrollutvalg. Felles utfordringer diskuteres sammen med avklaringer om ansvarsplassering.

Om kurset

Kurset blir holdt av Thore Kleppen og Stine Lise Hattestad fra KPMG.

For hvem

Kurset er for deg som er tillitsvalgt i styre, revisjonsutvalg eller kontrollkomité.

Pris

Kurset koster 2500 kr.

Program

Program

  • Styrets arbeidsform og dokumenter

    https://www.landbrukarena.no/foredragsholder/thore-kleppen/

  • Omstilling/transformasjon – evne, vilje og prosessen i samvirkeselskaper

  • Bærekraft i et styreperspektiv

  • Disruptiv teknologi – hvordan påvirker dette i verdikjeden for mat

  • Samvirke – sett utenfra –analyserer selskapene i forbindelse med obligasjoner.

Påmelding til styrekurs 19. november 2020