Styrekurs: økonomi

21. januar 2019 Kl. 10:00 18:00

Landbrukets Hus, Hollendergata 5, Oslo

For medlemmer i styre og revisjonsutvalg.

Om kurset

Kurs i økonomi og strategi, som tar opp temaer som risikostyring, oppfølging av økonomirapporter og styrevedtak, finans og utvikling av styrets egenkompetanse. Kurset er satt opp etter forespørsel.

For hvem

Kurset passer for deg som er medlem i et revisjonsutvalg eller styremedlemmer som følger opp økonomi spesielt.

Pris

Kurset koster kr.4000,-.

Påmelding

Ta kontakt med din organisasjon og send påmelding innen 12.januar til kurs@landbruk.no.

Formål

Kurset har til formål å øke kompetansen til styremedlemmer med hensyn til økonomistyring i samvirkeforetak, samt hvilke trender vi ser som påvirker dette.  Kurset vil dekke økonomi i et strategisk, taktisk og operativt perspektiv.

Spørsmål? Kontakt Astri Liland: astri.liland@landbruk.no

Program

Mandag 21.januar 2019

 • 10:00

  Introduksjon

  Thore Kleppen, KPMG

 • 10:10

  Hvordan ser den finansielle verden ut i dag?

  Thore Kleppen, KPMG

 • 10:30

  Styrets og revisjonsutvalgets rolle og ansvar i økonomistyringen og regnskapsavleggelsen

  Thore Kleppen, KPMG

 • 10:45

  Pause

 • 11:00

  Trender og utviklingstrekk i økonomistyringen, digitalisering, robotisering, kunstig intelligens, Big Data/Data & Analytics mv., samt finansfunksjonens ansvar og oppgaver

  Thore Kleppen, KPMG

 • 11:30

  Strategi og strategiprosesser og økonomiske langtidsplaner

  Thore Kleppen, KPMG

 • 12:00

  Lunsj

 • 13:00

  Hva er forsvarlig risikostyring og internkontroll i denne forbindelse?

  Thore Kleppen, KPMG

 • 13:30

  Risikostyring ved investeringer og oppkjøp

  Thore Kleppen, KPMG

 • 13.45

  Pause

 • 14:00

  Casegjennomgang

  Thore Kleppen, KPMG

 • 15:15

  Aktive eierfond - hva ser vi etter?

  Gert W. Munthe, Hercules Capital

 • 16:00

  Pause

 • 16:15

  Oppfølging av økonomirapporter presentert i styret, herunder vurdering av handling ved avvik - når er det tid for styret å gripe inn? Oppfølging av styrevedtak

  Thore Kleppen, KPMG

 • 17:15

  Erfaring fra styrearbeid og økonomi i praksis

  Endre Stakkerud, FK Agri

 • 17:55

  Oppsummering og avslutning

Last ned kursmateriale