Styrelederprogram

05. september 20. februar 2019

Oslo

Felles program for styreledere i landbrukets organisasjoner.

Om kurset

Målsettingen med programmet å gi styreledere påfyll i hvordan man kan utvikle styrets effektivitet gjennom å etablere tillit internt i styrerommet og til administrasjonen, samt gjøre gode vedtak knyttet til organisasjonens kritiske faktorer. Programmet vil inneholde samtaler og verktøy for å bygge tillit, følge opp styret som gruppe og enkeltmedlemmer og gjennomføre nødvendige endringer. Programmet utvikles i samarbeid med Strategica.

For hvem?

Dette kurset tilbys til styreledere i landbrukssamvirkene og faglaga eksklusivt.

Påmelding

Egen informasjon om påmelding er sendt til aktuelle deltakere.