Ta grep 2017/2018

13. februar 15. februar 2018

Olympiatoppen Sportshotell, Sognsvann, Oslo

Andre samling i mentorprogrammet Ta grep 2017/2018.

Hva er Ta grep?

Ta grep består av tre hovedelementer: Mentor-relasjon, samlinger og nettverk. Hvert program består av tre obligatoriske samlinger og to mellomperioder der deltakeren og mentoren treffes jevnlig til samtaler. Denne delen av programmet går over drøye 7 måneder. I tillegg tilbys to fordypningssamlinger som er frivillig for programmets deltakere delta på.

Hvorfor delta på Ta grep?

Ta grep gir personlig og faglig utvikling og nettverksbygging som varer utover programperioden. Du får økt kunnskap om styrearbeid i en organisasjon og økt samfunnsforståelse.

Hvem kan delta?

Ta grep er et program for deg som har, eller ønsker å påta deg, et verv i styrene og andre valgte organer i landbrukets organisasjoner. Programmet er også for deg som er relevant erfaring eller spesielt potensial og motivasjon for styreverv i landbrukets organisasjoner.

Hva er et mentorprogram?

I Ta grep er mentor en erfaren person skal fungere som samtalepartner og veileder for en mindre erfaren person: adepten. Ordet adept betyr lærling eller en som er utvalgt til opplæring. Et mentorprogram er en dialogbasert utviklingsmetode. Adepten får en person til disposisjon - mentor - som skal fungere som samtalepartner og veileder i et likeverdig forhold. To mennesker skal utvikle en læringsrelasjon i en tidsbestemt periode, her er det 7-8 måneder. Innholdet i samarbeidet bestemmes av adeptens ønsker, behov og utfordringer. Samarbeidsformene er det opp til adepten og mentoren å utvikle i fellesskap. Begge har ansvar for relasjonen.

Et skreddersydd utviklingsprogram for deg

Mentorprogrammet innebærer at du får din personlige samtalepartner i programperioden. Mentor skal være en erfaren person som ønsker å bidra til din utvikling – og som selv har mer å lære.

Du har innflytelse over hva slags mentor du får, og du har anledning til å be om en ny mentor hvis matchen ikke er god. Det er dine behov, ønsker og utviklingsmål som skal stå i fokus i relasjonen.

Fellessamlingene

Hensikten med samlingene er å etablere og utvikle relasjonen mellom deltaker og mentor, gi deltakerne faglig påfyll innenfor styrearbeid i landbrukets organisasjoner og ikke minst bidra til spennende nettverk deltakerne i mellom. Størst prioritet har imidlertid fokus på prosessarbeid og personlig vekst.

Deltakelse på samlingene er obligatorisk.

Aktuelle fagtemaer på samlingene

  • Styrearbeid; rolleforståelse, plikter og ansvar
  • Ledelse og motivasjon
  • Samvirkeorganisering og samvirkelov
  • Økonomiforståelse
  • Forholdet mellom politikk og marked
  • Presentasjon av et budskap; meg selv, hvordan legge fram en sak
  • Håndtering av media
  • Selvledelse, kreativitet, coaching

Deltakerne kan også gi innspill til hvilke temaer som skal behandles i programmet. Samlingene innebærer også noen kulturelle aktiviteter.

Påmelding

Dette programmet er allerede i gang, og er derfor stengt for påmelding. Se kursoversikten for mer informasjon om kommende kurs.