Ta grep 2018/2019

07. november 09. november 2018

Landbrukets Hus, Hollendergata 5, Oslo

Første samling i Ta grep 2018/2019: et skreddersydd mentorprogram for deg som har verv i landbrukets organisasjoner.

Tusen takk for hyggelige dager sammen under første Ta grep-samling! Vi setter pris på om du fyller ut evalueringsskjemaet som du finner ved å klikke her.

Under finner du foredragsholdernes plansjer for nedlasting og nyttige linker, som nevnt under kurset.

Hva er Ta grep?

Ta grep består av tre hovedelementer: Mentor-relasjon, samlinger og nettverk. Hvert program består av tre obligatoriske samlinger og to mellomperioder der deltakeren og mentoren treffes jevnlig til samtaler. Denne delen av programmet går over drøye 7 måneder.

Hvorfor delta på Ta grep?

Ta grep gir personlig og faglig utvikling og nettverksbygging som varer utover programperioden. Du får økt kunnskap om styrearbeid i en organisasjon og økt samfunnsforståelse.

Hvem kan delta?

Ta grep er et program for deg som har, eller ønsker å påta deg, et verv i styrene og andre valgte organer i landbrukets organisasjoner. Programmet er også for deg som har relevant erfaring og motivasjon for styreverv i landbrukets organisasjoner. Påmelding for 2018/2019 er stengt. Informasjon om neste års program blir lagt ut her våren 2019.

Hva er et mentorprogram?

I Ta grep er mentor en erfaren person som skal fungere som samtalepartner og veileder for en mindre erfaren person: adepten. Ordet adept betyr lærling eller en som er utvalgt til opplæring. Et mentorprogram er en dialogbasert utviklingsmetode. Adepten får en person til disposisjon - mentor - som skal fungere som samtalepartner og veileder i et likeverdig forhold. To mennesker skal utvikle en læringsrelasjon i en tidsbestemt periode, her er det 7-8 måneder. Innholdet i samarbeidet bestemmes av adeptens ønsker, behov og utfordringer. Samarbeidsformen er det opp til adepten og mentoren å utvikle i fellesskap. Begge har ansvar for relasjonen.

Hva koster det?

Kursavgift kr.30.000,-. Reise, opphold og øvrige kostnader kommer i tillegg. Påmelding for 2018/2019 er stengt. Informasjon om neste års program blir lagt ut her våren 2019.

Påmelding for Ta Grep 2018/2019 er stengt. Informasjon om 2019/2020-programmet kommer våren 2019. 

Et skreddersydd utviklingsprogram for deg

Mentorprogrammet innebærer at du får din personlige samtalepartner i programperioden. Mentor skal være en erfaren person som ønsker å bidra til din utvikling – og som selv har mer å lære.

Du har innflytelse over hva slags mentor du får, og du har anledning til å be om en ny mentor hvis matchen ikke er god. Det er dine behov, ønsker og utviklingsmål som skal stå i fokus i relasjonen.

Fellessamlingene

Hensikten med samlingene er å etablere og utvikle relasjonen mellom deltaker og mentor, gi deltakerne faglig påfyll innenfor styrearbeid i landbrukets organisasjoner og ikke minst bidra til spennende nettverk deltakerne i mellom. Størst prioritet har imidlertid fokus på prosessarbeid og personlig vekst.

Aktuelle fagtemaer på samlingene

  • Styrearbeid; rolleforståelse, plikter og ansvar
  • Ledelse og motivasjon
  • Samvirkeorganisering og samvirkelov
  • Økonomiforståelse
  • Forholdet mellom politikk og marked
  • Presentasjon av et budskap; meg selv, hvordan legge fram en sak
  • Håndtering av media
  • Selvledelse, kreativitet, coaching

Deltakerne kan også gi innspill til hvilke temaer som skal behandles i programmet. Samlingene innebærer også noen kulturelle aktiviteter.

Tidspunkt og tema for samlinger Ta grep 2018/2019

Samling 1:           7. – 9. november 2018. Tema: Styrekompetanse og økonomi
Samling 2:           11.-13. februar 2019. Torbjørnrud hotell. Tema: Egenutvikling
Samling 3:           20.-22.mai 2019, Olympiatoppen Sportshotell, Sognsvann: Tema: Omverden

Deltakelse på samlingene er obligatorisk.