Ta Grep 2019/2020

13. november 15. november 2019

Landbrukets Hus, Hollendergata 5, Oslo

Et skreddersydd mentorprogram for deg som har verv i landbrukets organisasjoner.

Takk for hyggelige dager sammen og stort engasjement under første samling av årets Ta Grep-program!

Vi håper du vil bruke et par minutter på å gi oss en tilbakemelding på samlingen, i evalueringsskjemaet som du finner her.

Under finner dere plansjer fra foredragsholderne og annet materiell for nedlasting.

Lykke til med mentorsamarbeidet, og velkommen til neste samling 11.-13. februar 2020!

Hva er Ta Grep?

Ta grep består av tre hovedelementer: Mentor-relasjon, samlinger og nettverk. Hvert program består av tre obligatoriske samlinger og to mellomperioder der deltakeren og mentoren treffes jevnlig til samtaler. Denne delen av programmet går over drøye 7 måneder. Samlingene i årets program er 13.-15.november, 11.-13.februar og 5.-7.mai.

Hvorfor delta på Ta Grep?

Ta grep gir personlig og faglig utvikling og nettverksbygging som varer utover programperioden. Du får økt kunnskap om styrearbeid i en organisasjon og økt samfunnsforståelse.

Hvem kan delta?

Ta grep er et program for deg som har, eller ønsker å påta deg, et verv i styrene og andre valgte organer i landbrukets organisasjoner. Programmet er også for deg som har relevant erfaring og motivasjon for styreverv i landbrukets organisasjoner.

Hva er et mentorprogram?

I Ta Grep er mentor en erfaren person som skal fungere som samtalepartner og veileder for en mindre erfaren person: adepten. Ordet adept betyr lærling, eller en som er utvalgt til opplæring. En mentor er en person som skal stimulere til læring og utvikling. Mentor har kunnskap, erfaring og nettverk. Adept er en person som skal lære og utvikle seg. Adepten drar nytte av mentors kunnskap, erfaring og nettverk. Et mentorprogram er en dialogbasert utviklingsmetode. Adepten får en person til disposisjon - mentor - som skal fungere som samtalepartner og veileder i et likeverdig forhold. To mennesker skal utvikle en læringsrelasjon i en tidsbestemt periode, her er det 7-8 måneder. Innholdet i samarbeidet bestemmes av adeptens ønsker, behov og utfordringer, og adepten bør derfor tenke over hva hen ønsker å få ut av samarbeidet i forkant. Samarbeidsformen er det opp til adepten og mentoren å utvikle i fellesskap. Begge har ansvar for relasjonen. Det forventes at mentor og adept møtes minst 2-3 ganger i løpet av perioden. Eksempler på aktuelle problemstillinger å ta opp med mentor: faglig utvikling, hvordan nå frem i debatter, møteskikk, balanse verv/arbeid/familie, karriere, økonomiforståelse, nettverksbygging, konflikthåndtering.

Hva koster det?

Kursavgift kr.30.000,-. Reise, opphold og øvrige kostnader kommer i tillegg.

Samlingene i årets program er 13.-15.november, 11.-13.februar og 5.-7.mai.