Ta Grep – 2021/2022 – samling 2

08. februar 10. februar 2022 Kl. 11:30 16:00

Kringler Gård, Nannestad

Samling 2 av vinterens program

Hva er Ta Grep?

Ta grep består av tre hovedelementer: Mentor-relasjon, samlinger og nettverk. Hvert program består av tre obligatoriske samlinger og to mellomperioder der deltakeren og mentoren treffes jevnlig til samtaler. Denne delen av programmet går over drøye 7 måneder.

Hvorfor delta på Ta Grep?

Ta grep gir personlig og faglig utvikling og nettverksbygging som varer utover programperioden. Du får økt kunnskap om styrearbeid i en organisasjon og økt samfunnsforståelse.

Hvem kan delta?

Ta grep er et program for deg som har, eller ønsker å påta deg, et verv i styrene og andre valgte organer i landbrukets organisasjoner. Programmet er også for deg som har relevant erfaring og motivasjon for styreverv i landbrukets organisasjoner. Kun 16 plasser!

Hva er et mentorprogram?

I Ta Grep er mentor en erfaren person som skal fungere som samtalepartner og veileder for en mindre erfaren person. En mentor er en person som skal stimulere til læring og utvikling. Et mentorprogram er en dialogbasert utviklingsmetode.

Hva koster det?

Kursavgift kr.30.000,-. Reise, opphold og øvrige kostnader kommer i tillegg.

Programmets oppbygging

”TA GREP” består av tre hovedelementer: Mentor/adept relasjonen – samlinger – nettverk.

Programmet går over drøye seks måneder. Hvert program består av tre samlinger og to mellomperioder der adepten og mentoren treffes jevnlig til samtaler. I tillegg kan adeptene og mentorene arrangere egne nettverkssamlinger hvis de ønsker det.

Et skreddersydd utviklingsprogram

Mentorprogrammet innebærer at du får din personlige samtalepartner i programperioden. Mentor skal være en erfaren person som ønsker å bidra til din utvikling og som selv har mer å lære. Du har innflytelse over hva slags mentor du får, gjennom å beskrive dine behov for utvikling, og du har anledning til å be om en ny hvis matchen ikke er god. Det er dine behov, ønsker og utviklingsmål som skal være fokus i samarbeidet.

Samlingene

Hensikten med samlingene er å etablere og utvikle samarbeidet mellom adept og mentor, gi deltakerne faglig påfyll i forhold til styrearbeid i samvirkeorganisasjoner og ikke minst bidra til spennende nettverk deltakerne i mellom. Størst prioritet har imidlertid fokus på prosessarbeid og personlig vekst.

Tid:

Samling 1:     22.-24.11.2021, Lily Country Club, Kløfta
Samling 2:     8.-10.februar 2022, Kringler Gård
Samling 3:    20. – 22.april 2022, Oslo

her kan komme endringer, men det vil bli kjent i god tid.

Deltagelse på samtlige samlinger er obligatorisk.

Søknadsskjema

Søknadsskjema - Ta grep 2021/2022

  • Max. file size: 50 MB.
  • Har du spørsmål så send de gjerne til Astri.liland@landbruk.no