Valgkomitéseminar

04. oktober 2018 Kl. 10:00 16:0

Landbrukets Hus, Hollendergata 5, Oslo

Hvordan påvirker valgkomitéen kompetanseutvikling av styret?

Om seminaret

Seminarets mål er å motivere til å utvikle valgkomitéenes arbeidsmetoder, nyttige verktøy og erfaringsutveksling mellom erfarne ledere og tillitsvalgte. Spørsmål knyttet til kurset kan rettes til astri.liland@landbruk.no

For hvem?

Medlemmer i valgkomitéen, styremedlemmer og styreledere.

Pris

Seminaret koster kr.2000,-

Påmelding

Ta kontakt med din organisasjon. Påmelding til kurs@landbruk.no innen 15.september.

Valgkomitéer har stor makt.  De skal finne organisasjonens fremtidige styremedlemmer, og kunne vurdere hva organisasjonen trenger av kompetanse. På dette seminaret møter du andre som har opplevd hvilke muligheter og utfordringer det er å sitte i en valgkomité, og i år setter vi søkelyset på hvordan rekruttering til valgkomitéene skjer og hvilke arbeidsprosesser de kan gjøre seg nytte av.

Seminaret gjennomføres med innlegg fra ressurspersoner, erfaringsutveksling og diskusjoner.

Program

4.oktober

 • 10.00

  Innledning. Forventninger

 • 10.10

  Intervjuteknikk til hjelp for valgkomiteen

  Svein Stubberud. Tidl. leder av valgkomiteen i Norges Bondelag

 • 11.10

  Styreevaluering. Hvordan kan valgkomiteen samarbeide med styret for å få kunnskap til bruk i kandidatsøk.

  Anne Skuterud, styreleder i FKA. Har hatt ansvar for styreevalueringer i Gjensidige i 8 år.

 • 12.00

  Lunsj

 • 13.00

  Hvordan kan vi utvikle valgkomitéens plass i medlemsdemokratiet?

 • 14.00

  Hvordan kan vi utvikle valgkomitéens kompetanse?

  Ola Bekken. Tidl. konsernsjef i FKRA.

 • 15.00

  Valgkomitéens kommunikasjon og innstillingstale kan være avgjørende for valget. Presentasjon av oppbygging og eksempler

  Astri Liland, fagsjef kompetanse Norsk Landbrukssamvirke.

 • 16.00

  Slutt