Verdikjeden for mat – 5 studiepoeng

11. januar 29. mars 2023

Oslo og digitalt

Kurset er et samarbeid mellom NMBU og Norsk Landbrukssamvirke rettet mot tillitsvalgte og ansatte i landbrukets organisasjoner, men også for andre interesserte.

Om kurset

Kurset skal gi grunnleggende forståelse av aktører, strukturer og prosesser i verdikjeden for mat, med vekt på råvaremarkedet, markedsreguleringen, eierskap, selgermakt, kjøpermakt og konkurranse på ulike ledd i verdikjeden, trender og endrede forbrukerpreferanser som påvirker verdikjeden, samt politiske og regulatoriske forhold utenfor landbruket.

For hvem?

Kurset er ment for ansatte og tillitsvalgte i landbrukets organisasjoner, samt andre interesserte. Blant dere som er kvalifiserte for å delta, vil Norsk Landbrukssamvirke prioritere hvem som får plass. Dere som får plass på kurset vil få melding om dette noen dager etter påmeldingsfristens utløp.

Pris

Kurset koster kr.19 000,- eks mva, inkludert materiell

 

Kurset skal gi grunnleggende kunnskaper om følgende tema

  1. Verdikjeden for mat: Aktører og strukturer, eierskap og samvirke, verdikjedemodell.
  2. Markedsforståelse: Markedet som institusjon, konkurranseforhold og matvarer som økonomisk gode.
  3. Råvaremarkedene: strukturutvikling og landbrukspolitikk.
  4. Matvareindustrien: markedsregulering, konkurranseregler og internasjonale rammebetingelser.
  5. Dagligvaresektoren: konkurranseforhold, selger-/kjøpermakt, vertikal integrasjon og forbrukeratferd.
  6. Framtidsutsikter: Resultater, trender og drivere i verdikjeden for mat.

Læringsutbytte

Deltakerne skal kunne forstå, analysere og formidle verdikjeden for mat i Norge, med vekt på produksjon og eierskap i verdikjeden, konkurranseforhold, regulatoriske forhold, trender og forbrukeratferd.

Kontaktperson i Norsk Landbrukssamvirke er : Kristin Taraldsrud Hoff, kristin.hoff@landbruk.no