Fordypning

Er du topptillitsvalgt i en landbruksorganisasjon, med ønske om å tilegne deg dybdekunnskap på enkelttemaer som er relevante for deg og din organisasjon?

Vi tilbyr hvert år fordypningskurs eksklusivt for topptillitvalgte i landbrukets organisasjoner. Vi tilbyr også skreddersydde kurs, for å møte behovene du og din organisasjon har. Ta gjerne kontakt med oss om du ønsker et spesialtilpasset kurs. Under finner du en oversikt over kommende fordypningskurs.

Kommende kurs

Vi har for tiden ingen planlagte kurs, men vi kan lage det kurset du trenger.