Fordypning

Er du topptillitsvalgt i en landbruksorganisasjon, med ønske om å tilegne deg dybdekunnskap på enkelttemaer som er relevante for deg og din organisasjon?

Vi tilbyr hvert år fordypningskurs eksklusivt for topptillitvalgte i landbrukets organisasjoner. Vi tilbyr også skreddersydde kurs, for å møte behovene du og din organisasjon har. Ta gjerne kontakt med oss om du ønsker et spesialtilpasset kurs. Under finner du en oversikt over kommende fordypningskurs.