Mentor

Ønsker du personlig og faglig utvikling og nettverksbygging som varer?

Ta grep er vårt samlingsbaserte mentorprogram. Kurset er nå under utvikling. Mer informasjon kommer så snart det er klart. Ta evnt kontakt direkte med Astri Liland, astri.liland@landbruk.no

Kommende kurs

Vi har for tiden ingen planlagte kurs, men vi kan lage det kurset du trenger.