Tema

Ønsker du å tilegne deg ny kunnskap - eller oppdatere deg på kjente temaer? Vi tilbyr enkeltkurs, seminarer og møter på spesifikke temaer.

Våre temakurs er ofte basert på ønsker og behov i medlemsorganisasjonene. Kursene varierer i lengde, og kan omhandle temaer som for eksempel mediehåndtering, møteledelse, økonomi, kontrollkomitearbeid, presentasjonsteknikk og landbrukspolitikk. Under finner du en oversikt over kommende temakurs.