Tema

Ønsker du å tilegne deg ny kunnskap - eller oppdatere deg på kjente temaer? Vi tilbyr enkeltkurs, seminarer og møter på spesifikke temaer.

Våre temakurs er ofte basert på ønsker og behov i medlemsorganisasjonene. Kursene varierer i lengde, og kan omhandle temaer som for eksempel mediehåndtering, møteledelse, økonomi, kontrollkomitearbeid, presentasjonsteknikk og landbrukspolitikk. Under finner du en oversikt over kommende temakurs.

Kommende kurs

Vi har for tiden ingen planlagte kurs, men vi kan lage det kurset du trenger.