Om Landbruk Arena

Landbruk Arena er et kompetansesenter for tillitsvalgte og styremedlemmer i norske landbruksorganisasjoner.

Landbruk Arena er landbruksorganisasjonenes felles kompetansesenter. Vi tilbyr faste kurspakker, mentorprogrammer og skreddersydde kurs til nåværende og blivende styremedlemmer og tillitsvalgte i landbrukets organisasjoner.

Landbruk Arena er et tilbud fra Norsk Landbruksamvirke.

Våre kurs

Vårt mål er å gi deg et kurs- og kompetansetilbud som følger din «reise» som tillitsvalgt: fra introduksjonskurs for deg som er nysgjerrig på arbeid i landbruksorganisasjonene – til fordypningskurs for styremedlemmer på nasjonalt nivå.

Vårt mål er å sørge for at du som tillitsvalgt har kompetansen du trenger for å utvikle organisasjonen din framover.

Landbruk Arena kan også lage egne kurs basert på hvilke utfordringer og muligheter de enkelte styrene står overfor. Ta kontakt med oss, så finner vi ut av det sammen.

landbrukarena.no

På våre nettsider: landbrukarena.no finner du som er tillitsvalgt i landbruket nyttige verktøy, maler og fagstoff til hjelp i arbeidet ditt.

Du som er kurs- eller møtearrangør kan også lese mer om våre anbefalte foredragsholdere innen ulike temaer.

I tillegg finner du til enhver tid vår oppdaterte kursoversikt.