Smittevernveileder for Landbruk Arena

Landbruk Arena forholder seg til smittevernregler i de lokalene vi til enhver tid benytter. Vi benytter kun godkjente kurslokaler. Landbruk Arena vil ikke invitere til fysiske kurs dersom det er usikkerhet om vi kan følge gjeldende anbefalinger fra Folkehelseinstituttet.

Hovedregler for smittevern ved kursvirksomhet

  1. Syke personer kan ikke delta på fysiske samlinger
  2. God hånd- og hostehygiene, og forsterket renhold
  3. Tiltak for redusert kontakt mellom kursdeltakere

1. Syke personer kan ikke delta på fysiske samlinger

Det aller viktigste smitteverntiltaket er at syke personer holder seg hjemme.

Dette omfatter personer som er bekreftet smittet av korona, personer som sitter i karantene og personer som har symptomer på koronasmitte. Dette gjelder uansett type sykdom, og selv med lette symptomer.

Smittevernansvarlig for kurset er kjent med smittemåte og symptomer på koronasmitte.

Deltakerne informeres om at de må holde seg hjemme hvis de er eller kan være syke.

I den grad det er mulig å delta på samlingen hjemmefra ved hjelp av elektronisk kommunikasjon, kan personer som ikke kan delta på fysiske samlinger få tilbud om dette. Dette vil vurderes i de enkelte tilfeller.

2. God hånd- og hostehygiene, og forsterket renhold

Hostehygiene og å holde avstand, er avgjørende for å begrense dråpesmitte, mens håndhygiene, og spesielt det å unngå å ta seg i ansiktet med urene hender, er viktig for å hindre indirekte kontaktsmitte.

Foredragsholdere og deltakere på kurset skal vaske hendene ved ankomst og ved behov underveis på kurset, med såpe og lunkent vann eller et alkoholbasert hånddesinfeksjonsmiddel.

Kurslokalet som benyttes skal ha gode rutiner for renhold. Spesielt viktig er det at toaletter og vaskeservanter rengjøres regelmessig, men også pulter/bord, dørhåndtak, datamaskiner og andre gjenstander som berøres hyppig.

3. Kontaktreduserende tiltak

Økt fysisk avstand mellom mennesker reduserer muligheten for smitte, også før symptomer på sykdom oppstår.

Kurs som forutsetter fysisk nærkontakt mellom deltakerne, har særlige kontaktreduserende tiltak for å begrense risikoen for smitte (f.eks. faste grupper).

Andre tiltak:

  • Unngå håndhilsning og klemming.
  • Unngå trengsel ved oppstart, pauser og avslutning.
  • Unngå bruk av offentlig kommunikasjon, dersom det er mulig, ved reise til og fra kurset.
  • Mat serveres porsjonsvis.