Inger Lise Rettedal

Å representere 19.000 bønder og eiere som tillitsvalgt i et konsernstyre er ingen liten oppgave. Inger Lise Rettedal ville ikke vært erfaringen foruten.