Tillitsvalgte

Bli bedre kjent med tillitsvalgte i landbrukets organisasjoner.
Geir Heggheim

Geir Heggheim

Fra fjøsdress i grisefjøset til mørk dress i styrerom på Hamar og i Holland. Som tillitsvalgt i landbruket er kontrastene en del av hverdagen for styreleder i Norsvin, Geir Heggheim.

Inger Lise Rettedal

Inger Lise Rettedal

Å representere 19.000 bønder og eiere som tillitsvalgt i et konsernstyre er ingen liten oppgave. Inger Lise Rettedal ville ikke vært erfaringen foruten.

Kjersti Hoff

Kjersti Hoff

Da spørsmålet om å bli topptillitsvalgt kom fra valgkomiteen i Nortura takket Kjersti Hoff ja. Og sa opp jobben som regnskapsfører.